New on 500px : Soil pollution by kts_tranminhkhoi by kts_tranminhkhoi

Dầu được xả trực tiếp ra ngoài môi trường và chảy thẳng ra biển, một số được đọng lại và ngấm vào cát.
Khu vực bãi dài – cam ranh. nhìn thì đẹp nên thơ nhưng mà bước xuống thì dơ vô cùng.
Còn gì cho ngày sau?

via 500px http://ift.tt/1nlQZzO

Tagged , , , , , , ,

Leave your comments, people...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: