New on 500px : Dreamy Sunset by Thybruns by Thybruns

Chiều Mơ

Quen nhau từ dạo ấy
Hồn ta bỗng chơi vơi
Nửa như vừa với tới
Nửa như xa một trời

Lòng chợt buồn vu vơ
Lang thang chiều hiu hắt….

via 500px http://ift.tt/1p97AmM

Tagged ,

Leave your comments, people...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: