Tag Archives: Cao Bang

New on 500px : Nguom Ngao Cave by khoitran by khoitran

Nguom Ngao Cave is a cave located in the Gun, social Thuy Dam , Chongqing district , province of Cao Bang , Vietnam . This cave is located in the heart of a fruit mountain , how Gioc waterfall 5 km. According to a survey by the Royal Association of British Cave in 1995, this cave has a total length of 2144 meters, with 3 doors: Nguom Clams, Lom and Ban Nguom streamlined. In the many stalactites and stalagmites with the shape diversity. “Nguom Clams” by Tay language means the Tigers (Nguom: active, Clams: Tiger ). As legend has it that in the many tigers live, they are usually on the cattle around to catch the local population, they set the snare of the tiger and has since been living peacefully. This cave was discovered in 1921 but was put into operation in tourism since 1996 . This is one of the main tourist attractions of the province of Cao Bang.
—–
Động Ngườm Ngao là một hang động nằm ở bản Gun, xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Động này toạ lạc trong lòng một quả núi, cách thác Bản Giốc 5 km. Theo khảo sát của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh năm 1995, hang động này có tổng chiều dài 2144 mét, có 3 cửa chính: Ngườm Ngao, Ngườm Lồm và Bản Thuôn. Trong động có nhiều nhũ đá và măng đá với các hình dạng phong phú đa dạng. “Ngườm Ngao” theo tiếng Tày có nghĩa là động Hổ (Ngườm: động, Ngao: Hổ). Do tương truyền rằng ngày xưa trong động có nhiều hổ dữ sinh sống, chúng thường vào các bản xung quanh để bắt gia súc của dân địa phương, Họ đã đặt bẫy bắt hết được hổ và từ đó được sống yên lành. Động này được phát hiện năm 1921 nhưng được đưa vào khai thác du lịch từ năm 1996. Đây là một trong những địa điểm du lịch chính của tỉnh Cao Bằng

via 500px http://ift.tt/1peNHhO

Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

New on 500px : Ban Gioc Falls by khoitran by khoitran

Ban Gioc – Detian Falls (in Vietnamese: thác Bản Giốc, in Chinese: Détiān pùbù, Bǎnyuē pùbù 板約瀑布, 德天瀑布) are two waterfalls on the Quây Sơn River, in Chinese Guichun River, straddling the Sino-Vietnamese border, located in the Karst hills of Daxin County, Guangxi (Chinese side), and in Trùng Khánh District, Cao Bằng province on the Vietnamese side, 272 km (169 mi) north of Hanoi.

via 500px http://ift.tt/1meJAf4

Tagged , , , , , , , , , , , , ,

New on 500px : Ban Gioc Falls by khoitran by khoitran

Ban Gioc – Detian Falls (in Vietnamese: thác Bản Giốc, in Chinese: Détiān pùbù, Bǎnyuē pùbù 板約瀑布, 德天瀑布) are two waterfalls on the Quây Sơn River, in Chinese Guichun River, straddling the Sino-Vietnamese border, located in the Karst hills of Daxin County, Guangxi (Chinese side), and in Trùng Khánh District, Cao Bằng province on the Vietnamese side, 272 km (169 mi) north of Hanoi.

via 500px http://ift.tt/QIhQXq

Tagged , , , , , , , , , , , , ,