Tag Archives: oil

New on 500px : Soil pollution by kts_tranminhkhoi by kts_tranminhkhoi

Dầu được xả trực tiếp ra ngoài môi trường và chảy thẳng ra biển, một số được đọng lại và ngấm vào cát.
Khu vực bãi dài – cam ranh. nhìn thì đẹp nên thơ nhưng mà bước xuống thì dơ vô cùng.
Còn gì cho ngày sau?

via 500px http://ift.tt/1nlQZzO

Tagged , , , , , , ,