Tag Archives: Việt_nam

New on 500px : Sa Vi Symbols by khoitran by khoitran

Mũi Sa Vĩ, còn gọi là mũi Gót là mũi đất ở cực đông bắc Việt Nam tọa độ 21°29’33” bắc, 108°4’5″ đông thuộc phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Phía bắc là cửa sông Bắc Luân đổ ra biển rộng khoảng 5 km nhìn ra hòn Dậu Gót (1/3 thuộc Việt Nam)[1] đối diện đất Trung Quốc.

Nose Sa Vi, also known as God’s nose in the easternmost promontory north Vietnam coordinates 21 ° 29’33 “North, 108 ° 4’5” east of Tra Co Ward, Mong Cai City, Quang Ninh Province. North Luan is the northern estuary to the sea about 5 km wide island overlooking heel pain (one third of Vietnam) [1] of land opposite China.

via 500px http://ift.tt/1qErfMl

Tagged , , , , , , , , , , , , ,

New on 500px : Viewpoints from inside Puong cave by khoitran by khoitran

Puong Cave is a large cave in the north of the park through which the Nang River flows. The main cave is up to 50 meters high and about 300 meters long. It is inhabited by a population of 5 to 10 000 bats belonging to 18 species. The “Fairy Pond” is rock basin filled with clear water which seeps through the surrounding limestone rock. The Dau Dang Waterfall is formed by the Nang River. It consist of a sequence of rapids which stretch over a length of almost one kilometer. Widow Island is a small, cone-shaped islet near the center of the southern lake. According to the local legend, the islet was once the home of an old widow who was spared from a flood through divine intervention.

via 500px http://ift.tt/1r3BYUi

Tagged , , , , , , , , , , , , ,

New on 500px : Sunset at Red River by khoitran by khoitran

The Red River, also known as the Hồng Hà and Sông Cái in Vietnamese and the Yuan River in Chinese, is a river that flows from Yunnan in southwest China through northern Vietnam to the Gulf of Tonkin.

via 500px http://ift.tt/1qBWgnB

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

New on 500px : A perspective in Thien Son by khoitran by khoitran

Ecotourism Zone Thien Son – Suoi Nga is a beautiful natural wonders combination of mountains, slots and waterfalls, 60 km from Hanoi in the west, from the Son Tay Town to Ba Vi National Park gate turn 3 km left to go.

via 500px http://ift.tt/1iQw3PN

Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

New on 500px : Waterfalls in Thien Son by khoitran by khoitran

Khu du lịch sinh thái Thiên Sơn – Suối Ngà là một kì quan thiên nhiên tuyệt đẹp kết hợp giữa núi, khe và thác nước, cách Hà Nội 60 km về hướng Tây, từ Thị xã Sơn Tây tới cổng Vườn quốc gia Ba Vì rẽ trái đi tiếp 3 km. Địa điểm du lịch này gồm ba khu: Hạ Sơn ở chân núi, Trung Sơn ở lưng chừng núi (cách Hạ Sơn 1.5 km đường leo dốc), Ngọa Sơn ở đỉnh núi (cách Trung Sơn 700 m ngược suối).
—-
Ecotourism Zone Thien Son – Suoi Nga is a beautiful natural wonders combination of mountains, slots and waterfalls, 60 km from Hanoi in the west, from the Son Tay Town to Ba Vi National Park gate turn 3 km left to go.

via 500px http://ift.tt/1mv2PjX

Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

New on 500px : Stalactite in Puong cave by khoitran by khoitran

Puong Cave is a large cave in the north of the park through which the Nang River flows. The main cave is up to 50 meters high and about 300 meters long. It is inhabited by a population of 5 to 10 000 bats belonging to 18 species. The “Fairy Pond” is rock basin filled with clear water which seeps through the surrounding limestone rock. The Dau Dang Waterfall is formed by the Nang River. It consist of a sequence of rapids which stretch over a length of almost one kilometer. Widow Island is a small, cone-shaped islet near the center of the southern lake. According to the local legend, the islet was once the home of an old widow who was spared from a flood through divine intervention.

via 500px http://ift.tt/1qBu7dK

Tagged , , , , , , , , , , , , ,

New on 500px : Nhat Le Bridge At Night by khoitran by khoitran

Nhat Le bridge spanning the Nhat Le River, Dong Hoi town connected with Bao Ninh commune peninsula. Global 635m long, 12m wide, 15-span reinforced concrete abutments 14 offices located on the 1km 2 paths to 2-Bridge bridge was completed in 2004.

via 500px http://ift.tt/1pk0aRs

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , ,

New on 500px : Nguom Ngao Cave by khoitran by khoitran

Nguom Ngao Cave is a cave located in the Gun, social Thuy Dam , Chongqing district , province of Cao Bang , Vietnam . This cave is located in the heart of a fruit mountain , how Gioc waterfall 5 km. According to a survey by the Royal Association of British Cave in 1995, this cave has a total length of 2144 meters, with 3 doors: Nguom Clams, Lom and Ban Nguom streamlined. In the many stalactites and stalagmites with the shape diversity. “Nguom Clams” by Tay language means the Tigers (Nguom: active, Clams: Tiger ). As legend has it that in the many tigers live, they are usually on the cattle around to catch the local population, they set the snare of the tiger and has since been living peacefully. This cave was discovered in 1921 but was put into operation in tourism since 1996 . This is one of the main tourist attractions of the province of Cao Bang.
—–
Động Ngườm Ngao là một hang động nằm ở bản Gun, xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Động này toạ lạc trong lòng một quả núi, cách thác Bản Giốc 5 km. Theo khảo sát của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh năm 1995, hang động này có tổng chiều dài 2144 mét, có 3 cửa chính: Ngườm Ngao, Ngườm Lồm và Bản Thuôn. Trong động có nhiều nhũ đá và măng đá với các hình dạng phong phú đa dạng. “Ngườm Ngao” theo tiếng Tày có nghĩa là động Hổ (Ngườm: động, Ngao: Hổ). Do tương truyền rằng ngày xưa trong động có nhiều hổ dữ sinh sống, chúng thường vào các bản xung quanh để bắt gia súc của dân địa phương, Họ đã đặt bẫy bắt hết được hổ và từ đó được sống yên lành. Động này được phát hiện năm 1921 nhưng được đưa vào khai thác du lịch từ năm 1996. Đây là một trong những địa điểm du lịch chính của tỉnh Cao Bằng

via 500px http://ift.tt/1peNHhO

Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

New on 500px : In The Nhat Le Beach by khoitran by khoitran

Nhật Lệ Beach is a beach in Đồng Hới city, the capital of Quảng Bình Province, home to World Heritage Site Phong Nha-Kẻ Bàng National Park. The sand here is fine and white with clean water. The beach is located on the mouth of the Nhật Lệ River emptying into the South China Sea. There is a four-star resort at the opposite bank of the river and another under construction.

via 500px http://ift.tt/SH2SSO

Tagged , , , , , , , , , , , , ,

New on 500px : Huong River Floating Restaurant by khoitran by khoitran

Huong River Floating Restaurant with modern architecture, harmonious poetic scenery of Hue. Huong River Floating Restaurant is the only restaurant in Hue is located on the Huong river, Truong Tien Bridge side are dreaming has gone down in history and poetry. The restaurant is modern building with more than 350 seats airy. To the Huong River floating restaurant, your guests will enjoy cuisine-Asian – Chinese, especially the fresh seafood dishes with bold dishes typical of Hue.

via 500px http://ift.tt/1nn58cL

Tagged , , , , , , , , , , , ,